logo panaet.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....สถานีตำรวจภูธรตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  โดย.... พ.ต.ท.ฐกร    โสภิตกุล  รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด  โทร. 036-653119

 

 

  สถานีตำรวจภูธรตำบลเพนียด

่ััั              สภ.ต.เพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 160 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี อยู่ห่างจาก จว.ลพบุรี   ประมาณ  45  กม.

 • ประวัติสถานี
             สภ.ต.เพนียด ปลูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2509 มีเนื้อท 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
        
      19 ธันวาคม พ.ศ.2511 ได้รับการยกฐานะเป็น สภ.ต.เพนียด มีนายตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี
        
     1 มกราคม พ.ศ. 2532 ไดรับการยกฐานะมีอำนาจสอบสวนเอง มีสารวัตรเป็นหนัวหน้าสถานี

         
    10 สิงหาคม พ.ศ.2545 ได้รับการยกฐานะให้มี รองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี
 • เขตการปกครอง
  สภ.ต.เพนียด มีเขตการปกครองจำนวน 4 ตำบล 50 หมู่่บ้าน มีพื้นที่ 416.133 ตร.กม. ดังนี้ 
         
     ตำบลเพนียด        มี        10     หมู่บ้าน  (184.000 ตร.กม.)
         
    ตำบลสะแกราบ    มี        15     หมู่บ้าน  (  63.045 ตร.กม.)
         
    ตำบลวังเพลิง       มี        13     หมู่บ้าน  (  95.045 ตร.กม.)
          
    ตำบลดงมะรุม      มี        12     หมู่บ้าน  (  74.043 ตร.กม.)
  มีประชากรตามองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  4  ตำบล  จำนวนทั้งสิ้น  27,146  คน
 • ด้านการศึกษา
  มีสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  3  แห่ง       

        
    วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
        
    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่  2
         
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตลพบุรี
                  มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  16  แห่ง
 • ผลงานดีเด่น
        
     พ.ศ.2536 ชนะเลิศสถานีตำรวจบริการดีเด่น  จากกรมตำรวจ
        
     พ.ศ.2539 การประเมินผล สถานีที่ปกิบัติตามโครงการ โรงพักของเรา
                           ได้รับอันดับที่  1   ของจังหวัดลพบุรี
        
     พ.ศ.2541 เป็นสถานีตำรวจที่จัดสายตรวจดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
        
     พ.ศ.2542 เป็นสถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึกดีเด่น  ของ  ภ.1
        
     พ.ศ.2543 ได้รับการประเมินให้เป็นสถานีตำรวจดีเด่น  ในด้านที่จัดสายตรวจดีเด่น
                             จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Home

ประวัติสถานี

สายการบังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

คณะ กต.ตร.สภ.ฯ

เข้าระบบ รับ - ส่งหนังสือ

สถานภาพอาชญากรรม

การจัดเวรปฏิบัติหน้าที่     

คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม

คำแนะนำไปติดต่อสถานีตำรวจ


หัวหน้าสถานี

http://haonasatanee1.htm

 

พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล
รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมลิงค์ที่น่าสนใจค้นหาข้อมูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

webmaster  พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล email : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์  
ส.ต.อ.ยศกร   ชัยศร   email: ta-naet@hotmail.comโทร.086-6249561