logo panaet.jpg

 

  

 

 

        

 

 

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝัง และจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เพนียด ทุกนาย ตามพระราชดำรัชเศรษฐกิจพอเพียง   ของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....ต่อ

 

 

 

Home

ประวัติสถาน

สายการบังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

วิสัยทัศน

คณะ กต.ตร.สภ.ฯ

เข้าระบบ รับ - ส่งหนังสือ

ห้องสมุดกฏหมาย ตร.

 13   ตุลาคม

คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม

คำแนะนำไปติดต่อสถานีตำรวจ


หัวหน้าสถานี

 

พ.ต.ท. กิตติ์อธิศ  ธนัตถ์รุ่งเรือง
สวญ.สภ.เพนียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบโทรศัพท์

 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมลิงค์ที่น่าสนใจค้นหาข้อมูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

         

ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสรับเรื่องราวร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเบาะแสการทุจริต  โทร..036-653119 หรือ ตู้ ปณ 15120  ม.7 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.ลพบุร  ีเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาของ สภ.เพนียด โดยตรง....คลิก

 

 

อบรมข้าราชการ สภ.เพนียด ตำรวจเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน....

้านการป้องกันปราบปราม รวมถึงการใช้กำลัง อปพร.ในพื้นที่เป็นกำลังเสริม โดยให้ข้าราชการตำรวจเป็นพี่เลี้ยง....นกำลังเสริม

ีการแข่งขันกีฬา และจัดตั้งโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลของชุมชน  ซึ่งเป็นโคร..

คัดเลือก ตร.ดีเด่นประจำเดือนและจัดการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมด้านความประพฤติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ........

    สถานีตำรวจภูธรเพนียด
    
Panaet Police station

 

ตำรวจภูธรลพบุรี

ตำรวจภูธสระบุรี

ตำรวจภูธรอยุธยา

ตำรวจภูธรสมุทรปราการ

ตำรวจภูธรปทุมธาน

ตำรวจภูธรชัยนาท

ตำรวจภูธรสิงห์บุรี

ตำรวจภูธรอ่างทอง

ตำรวจภูธรนนทบุรี

 

ผู้ให้การสนับสนุน........................................  

หตุด่วน เหตุร้าย  โทร..(036) 653118-9

webmaster  พ.ต.ท. กิตติ์อธิศ  ธนัตถ์รุ่งเรือง  email : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์  จ.ส.ต.
ยศกร   ชัยศร   email: [email protected]

 ข่าวสถานี

  คำแนะนำก่อนไปติดต่อสถานีตำรวจ...
  คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม
...
 
 โครงการ 1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน......


 รับเรื่องราวร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเบาะแสการทุจริต  โทร..036-653119 หรือ ตู้ ปณ 15120  ม.7 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี

 กิจกรรม

  โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
     เศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรจริยธรรม และวินัย
 
โครงการรู้รักสามัคค
 
การปรับปรุงสถานที่ทำงาน
(One stop service)

 
โครงการพบผู้นำศาสนาชำระจิตใจ
  โครงการมวลชนสัมพันธ์

 ข่าวเด่นประจำวัน

   ตำรวจ สภ.เพนียดโชว์ จับยาบ้า...
 
 เฮฮาวันละนิด.. ...สภ.ต.เพนียด
 
นึกว่าผีหลอกกลางวัน ยืน"ฉี่"สยองขวัญ
   ประวัติวันตำรวจ 13 ตุลา
 
  อนาจารเด็ก 6 ขวบ พ่อสุดทน.....
  รองผกก.ยโสธรยันไม่ผิด-ลั่นของพึ่งศาล
 
 ตร.ค้นโจ๋เชียงใหม่ บึ้มใส่มือกระจุย!
 
 ดูดวงประจำเดือน
   โปรแกรม เด็ดๆสำหรับคนชอบ....

ออกพื้นที่ บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในด้านต่างๆ...