logo panaet.jpg

 

 

      

 

 การปรับปรุงสถานที่ทำงานในด้านต่างๆ  

                                                              ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวภูธรเพนียด นำโดย พ.ต.ท.ฐกร
โสภิตกุล สวญ.สภ.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาประจำที่ สภ.เพนียด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  ได้ประชุมข้าราชการตำรวจทุกนาย พร้อมกับให้ตำรวจทุกนายร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่  จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ ที่  พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล  สวญ.สภ.เพนียด  ได้ริเริ่มจนถึงปัจจุบัน  ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน โดยเน้นการบริการประชาชชน แบบ (One stop service)

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรู้รักสามมัคคี  โดยเน้น ความสามััคคีในหมู่คณะข้าราชการตำรวจและครอบครัว

 

 

 

 

 

 

   

 

การสร้างหอประชุมประจำสถานี  เพื่อดำเนินการใช้สอยประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเน้นการรองรับการบริการประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster  พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล email : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์  
ส.ต.อ.ยศกร   ชัยศร   email: [email protected] โทร.086-6249561